Forventninger til KBT

Tettere samarbeid med kommunene, informasjon om våre prosjekter til hele landet og ansette, utvikle kurs og følge opp erfaringskonsulenter.

Det var noen av forventningene, Dagfinn Bjørgen (bildet) fikk frem i seminaret “Sammen for tjenesteutvikling og brukermedvirkning” for helga.

Nærmere 40 nye og gamle samarbeidspartnere fra brukerorganisasjoner, regionale brukerstyrte senter, kommuner, foretak og utdanningsinstitusjoner, tok del i seminaret enten som deltakere eller foredragsholdere, før helgen.

En viktig målsetting var å få avklart og sett nærmere på KBT Midt-Norge sin rolle i dette og hvilke strategiske muligheter som ligger i samarbeidet med brukerorganisasjoner og de øvrige instanser.

I løpet av dagen fikk vi løftet frem utfordringer og muligheter KBTs samarbeidsspartnere møter når det gjelder å skulle realisere den statlige målsettingen om brukermedvirkning.

Viktige forventninger fra seminaret ble:

o    Tettere samarbeid med kommunene, ved hjelp av dialogmøter og dialogkonferanser
o    Spre informasjon om prosjekter (bruker spør bruker) til hele landet
o    Ansette og følge opp erfaringskonsulenter
o    Utvikle kurs for erfaringskonsulenter
o    Kartlegge effekter av brukermedvirkning i samarbeid med forskningsmiljøer og kommuner
o    Samarbeide med brukerorganisasjoner, som jobber på et systemisk nivå, for å fremme brukernes perspektiver
o    Kartlegge og systematisere lover og regler om brukermedvirkning, og gjøre denne lettere tilgjengelig
o    Bidra til kvalitetssikring av tjenestene, ved å konkretisere hvilke muligheter man har, og hvor man står nå.

Det vil bli lagt ut et omfattende referat fra dagene. For å få det tilsendt kontakt: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no

Tekst: Heidi Westerlund og Juni R Høiseth Foto: Heidi Westerlund.

About Juni Raak Høiseth

Prosjektkoordinator i KBT. Jobber blant annet med brukermedvirkning for barn og unge, Bruker Spør Bruker-evalueringer, foredrag og undervisning.