Strategiseminar til uken

Den 16. og 17. mars samles nye og gamle samarbeidspartnere til strategiseminar i KBT.

Tema er utfordringer og muligheter i å realisere den statlige målsettingen om brukermedvirkning.

Vi kan presentere følgende program for dagene:

Mandag 16. Mars

Kl. 09.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Åpning og presentasjon v/ styreleder Gustav Gundersen

Kl. 10.10 Brukermedvirkning og virkemidler.

Brukerstyrtsenterordningen. KBT Midt-Norges innsatsområder.
Tilbakeblikk tre år etter siste strategisamling ved/ daglig leder Dagfinn Bjørgen

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.15 Muligheter, utfordringer og strategier for brukermedvirkning sett fra perspektivet til ulike samarbeidsaktører.

Hva kan KBT bidra med i denne sammenhengen? 15-20 minutters innlegg
– St. Olav/NTNU. Innleder enda ikke avklart
– Namsos kommune Avd. leder Rus- og Psykisk helsetjenester, Roger Strømmen
– Brukerorganisasjon, v/ 1. politisk nestleder i Mental Helse, Linda Øye
– Høgskole/utdanning. v/ Professor PhD, Mag.art.psych Birthe Loa Knizek

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.15 Gruppearbeid – KBT sitt arbeid rettet mot:

1) Kommunene.
2) Forskning, evaluering og utdanning.
3) Brukerorganisasjoner.

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.30 Rapportering fra gruppearbeid i plenum

Kl. 15.00 Muligheter og utfordringer for medvirkning innen somatikk og rus/psykiatri.

v/ Roger Santokhie, Faglig rådgiver Rus og Psykisk helse, Melhus kommune

Kl. 15.30 Oppsummering.

Kl. 15.45 Pause

Kl. 16.00 «Det friske i det syke»

Juni Raak Høiseth presenterer en alternativ måte å formidle egenerfaring på.
Gjennom foredraget/ forestillingen «Det friske i det syke» tar hun oss med på en reise gjennom journalnotater, dagboksnotater, bilder og selvskrevne tekster som beskriver hennes recoveryprosess. (ca. 50 min).

Kl. 19.00 Felles middag.

Tirsdag 17. Mars

Kl. 08.45 Kaffe

Kl. 09.00 Hvordan kan brukererfaring bli en større del av styring og beslutninger i
tjenestene?

Brukerstyrte sentre og statlige virkemidler for økt brukermedvirkning.
v/ Trond Hatling, leder Napha

Kl.09.30 Nasjonale føringer for brukermedvirkning
v/ representant fra HOD, navn enda ikke avklart.

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.30 Hvordan kan brukere bidra til innovasjon i tjenestene?

Bidrar brukererfaringene til bedre ressursutnyttelse og effektivitet i tjenestene?
v/ Karl Johan Johansen, nestleder i KBT Midt-Norge

Kl. 11.15 Pause

Kl. 11.30 Muligheter og utfordringer i de brukerstyrte sentrenes rolle og funksjon.

v/ Svein Simonsen Styreleder ROM Agder
v/ Kårhild Husom Løken daglig leder Sagatun Brukerstyrte senter.

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.15 Gruppearbeid med utgangspunkt i presenterte temaer.

1) Innovasjon, effektivitet og utvikling med utgangspunkt i brukererfaring.
2) Styring og beslutninger i tjenestene med utgangspunkt i brukererfaring.
3) Muligheter og utfordringer med KBT sin modell som brukerstyrt senter.

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Plenumsdiskusjon og oppsummering av gruppearbeid

Kl. 14.45 Veien videre for KBT og avslutning v/ Styreleder Gustav Gundersen

Prosessledelse er ved Karl- Johan Johansen, nestleder i Stiftelsen KBT Midt-Norge

Henvendelse og påmelding til seminaret rettes til:

Dagfinn Bjørgen – 40413567

Heidi Westerlund – 406 05 996

Karl-Johan Johansen – 95082226

Tekst: Heidi Westerlund.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.