Viktig å være i forkant

I høst vil vi gå igjennom og oppsummere  egen utvikling og  endringer som har skjedd i omgivelsene og hos interessenter i de seinere år.

I desember blir det nytt  strategiseminar, sier Karl Johan Johansen, nestleder i KBTs styre (bildet).

KBT styret hadde møte den 27. august.  I etterkant av dette sier Johansen følgende:

– KBT har eksistert siden 2006. Siden da har det skjedd store endringer innenfor psykisk helsefeltet.

Han legger til:

– Vi står også ovenfor store endringer knyttet til en fremtidig kommunereform som også vil påvirke det KBT Midt-Norge jobber med.- Arbeidet som KBT legger ned i høst skal gi et grunnlag for å videreutvikle strategier og innsatsområder for å fremme tjenesteutvikling gjennom økt brukermedvirkning, understreker han videre.

Det løpende arbeidet i høst vil bli diskutert på et strategiseminar i desember. Dato og sted vil bli annonsert.

 

Tekst: Heidi Westerlund/Foto: Brit Inger Johansen

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.