Hva ufarliggjør å snakke i forsamling?

Det var et  av spørsmålene Bjørg Kaspersen og Nina Vesterdal hadde da de var i sving med 12 deltagere i Selvstyrkingskurset i dag.

Kurset som arrangeres på NOVA i dag er et samarbeid mellom de to regionale brukerstyrte sentrene KBT og Sagatun, som en av modulene i Verktøykassen for brukermedvirkning.

 

Selvstyrkingskursene handler mye om å tørre, mener Ragna Vorkinnslien(bildet).

– Når man får mer selvtillit på grunn av en kompetanse, så det blir enkelt å representere seg selv og kanskje andre, sier hun som også er leder i Mental Helse Ungdom Trondheim

De fleste som deltar vet nok hva de vil og hva de mener om egen situasjon, men tør ikke fremme seg selv og sine synspunkter.

 

– Da handler det om å gi en mestringsfølelse i trygge omgivelser, før man er trygg på å hevde meningene sine offentlig, sier Ragna om kurset hun selv var deltager på i dag.

Selvstyrkingskursen arrangeres for første gang i KBT i vår. Der fokuseres det på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit og evne til å sette grenser for seg selv og andre.

Hensikten med kursøvelsene er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap om empowerment og kommunikasjon og de bærende prinsippene for brukermedvirkning. (se: http://www.lavestemmer.no/)

Dersom du har spørsmål om  eller vil delta i selvstyrkingskursene eller Verktøykassen for brukermedvirkning, ta kontakt med Nina Vesterdal eller Bjørg Kaspersen.

 

Tekst/foto: Heidi Westerlund.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.