Retter blikket utover

I juni i fjor startet Tone Berg og Juni Raak Høiseth(bildet) som erfaringskonsulenter i PART og KBT.

– Året som snart har gått har vært lærerikt og intenst, sier de to, men nå har vi erfaringer vi kan dele med andre.

Det er full aktivitet på KBT for tiden . 7 medarbeidere er i sving, vekselsvis i lokalet ved Kjøpmannsgata 33 og ut i fylkene. Nye prosjekter og stor interesse for erfaringskonsulentene våre skaper hektisk aktivitet.

Prosjektet «Erfaringskonsulenter i ambulerende team» skal prøve ut erfaringskonsulentrollen i løpet av 2 år.

Tone og Juni inngår i et team av 4 erfaringskonsulenter i samarbeidsprosjektet vårt med St.Olavs Hospital og har 2 kolleger i ACT teamet ved Tiller, Julie Frigård Storsve og Dag Øivind Antonsen.

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.