Dialog i Møre og Romsdal

Onsdag 9.4 arrangerte vi et vellykket dialogmøte i Ålesund.

KBT reiser hvert år til de 3 fylkene i region Midt-Norge for å presentere oss og få innspill til arbeidet vårt.

Deltakere på møtet var 2 representanter fra rådmannens fagstab i Ålesund kommune, leder for psykisk helsetjeneste i kommunen, 2 representanter fra Mental Helse Ålesund, leder for landsforeningen for pårørende i psykisk helse (LPP) i Ålesund.

Nina Vesterdal og Dagfinn Bjørgen ledet møtet for KBT.

Møtet kom i stand for å diskutere hvordan KBT kan bidra til utvikling av brukermedvirkning i nord vestlandskommunen.

Det ble en meget vellykket dag hvor nye planer for samarbeid ble lagt.

Tekst: Nina Vesterdal/Heidi Westerlund. Foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.