2013 i KBT Midt-Norge

 

I desember var (fv)Tone Berg, Dagfinn Bjørgen, Hans Jacup Vang, fra PART og Juni Raak Høiseth tilstede ved MH Sør-Trøndelags juleseminar.

Som alle andre – ønsker vi godt nytt år med å vise deg noen prosjekter fra året som gikk.

Desember 2013 – Olav Moen og Ole Jørgen Dekkerhus fra MH Nord-Trøndelag på kurset Brukermedvirkning og forskning  på Levanger

Foto: Heidi Westerlund

 

 

Mars 2013 – Nina Josteinsdatter Vesterdal og Dagfinn Bjørgen gjennomførte fylkesbesøk til Nord-Trøndelag

Foto: Dagfinn Bjørgen.

 

 

Januar 2013 – Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen får akseptert artikkelen Hvordan beskriver brukere av psykiske helse og sosialtjenester et godt tjenestetilbud?

Foto: www.erfaringskompetanse.no

 

 

Desember 2013: Juni Raak Høiseth holder erfaringsinnlegget “Det friske i det syke” på Mental Helse Sør-Trøndelag sitt juleseminar.

Foto: Heidi Westerlund

 

 

Desember 2013 – Sigrun Antonsen fra FFO Nord-Trøndelag og Tonje Almenning fra Mental Helse Nord-Trøndelag på kurset Brukermedvirkning og forskning, i Levanger.

Foto: Heidi Westerlund.

 

 

Juni 2013 Studiebesøk  fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommuner (NAPHA), i Kjøpmannsgata 33.

Foto: Heidi Westerlund.

 

 

August 2013 –  Styringsgruppe for det 2 årige prosjektet “Erfaringskonsulent i ambulerende team”  er etablert.

Foto: PART

 

 

Mai 2013 Workshop om frivillighet i psykisk helsevern, Aulaen på Østmarka sykehus.

Foto: Dag Øivind Antonsen.