Nytt ansikt i KBT

Julie Frigård Storsve(bildet) er vår nye medarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS.

KBT og St. Olavs Hospital sitt team av erfaringskonsulenter, teller nå 4 personer.

Julie er 34 år, fra Klæbu, men bosatt i Trondheim. Hun er utdannet vernepleier er gift og har to stebarn. Hun har tidligere jobbet ved ulike helseinstitusjoner og har hele livet vært sterkt engasjert i musikkliv. Planen var en gang å bli musiker.

I tillegg har hun i flere år vært engasjert tillitsmann og aktivt medlem av organisasjoner som jobber med å bedre vilkårene for behandling og oppfølging innen psykisk helse.

Prosjektet hun er tilknyttet er 2 årig. Målet i arbeidet  er å utvikle erfaringskonsulentrollen i de to ambulerende teamene i St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern..

Les mer: om samarbeidet med St Olavs Hospital

 

Tekst/Foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.