Stigma på dagsorden

KBTs Gustav G. og Dagfinn B.(bildet) holdt kurs i Mental Helse Sør-Trøndelag i helga.

En engasjert Linda Øye innledet på temaet stigma, skriver MHST på sine nettsider.

Egne og andres holdninger til psykiske problemer ble et hovedtema i et todagers kurs for lokallag:

Engasjert Linda Øye, formidlet hvordan vi selv kan bidra til å stigmatisere oss selv og andre. Ingen vil være eller velger bevist å være et offer. Det er viktig å bevege seg fra å være offer til å være en «fighter» i eget liv, var et sentralt budskap for Linda.

Mange setter merkelapper på seg selv og andre.  Noe av dette bidrar også samfunnet til gjennom hvordan man omtaler grupper og lovverket, sies det i saken fra MHST.

En av Mental Helses målsettinger er å arbeide mot stigmatisering av psykisk syke.

Eksempler på saker som berører stigma arbeid er;  lovverk som førerkort forskriften, rett til utvidet skolerett, forsikringsspørsmål, samhandlingsreformens forutsetninger og andre lover som stigmatiserer mennesker med psykiske lidelser.

Øye presenterte også tanker om hvordan man kan gjennomføre et stigma arbeid i lokallagene. MHST fikk stor inspirasjon til å bygge på Linda sitt konsept i videre arbeid inn mot lokallagene i lørdagens innledning, skriver fylkeslaget etter kurset.

Gustav Gundersen og Dagfinn Bjørgen holdt selv innledninger om blant annet studiearbeid og organisasjonsarbeid for lokallagsrepresentanter i Sør-Trøndelag de to kursdagene lørdag og søndag.

Du finner også mer om MHSTs kurstilbud på Mental Helses nettside.

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.