Verktøykassemøte i Molde

Verktøykassa for brukermedvirkning har 10 prosessledere i regionen vår.

KBTs Aina Storvold (bildet) og Nina J Vesterdal drar til Molde for å treffe noen av dem i morgen.

Brukerstyrt Senter, Møre og Romsdal er vertskap for workshop for prosesslederne og stiller lokaler til disposisjon.

Nina fra KBT og Bjørg Kaspersen, fra Sagatun Brukerstyrte senter leder workshopen.

Blant temaene for dagen er nettverks og søknadsarbeid i arbeidet med å etablere prosjekter og tiltak med hjelp av Verktøykassemetoden.

Det er også planlagt erfaringsutveksling om rollen som prosessleder.

 

Tekst: Heidi Westerlund/Nina J Vesterdal Foto: Dag Ø Antonsen

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.