Samarbeid om erfaringskonsulenter

2 erfaringskonsulenter i PART og en i ACT teamet ved Tiller skal utvikle nytt prosjekt.

f.v: Heidi Westerlund, Arild Carlsen, Kristoffer Lein Staveli, Hans Jacup Vang, Dagfinn Bjørgen og Olav Burkeland utgjør styringsgruppen.

Nidaros DPS, PART teamet og Tiller DPS, ACT teamet skal etter planen ha 2 erfaringskonsulenter hver engasjert i teamene før 2013 er over.

Dette er et 2 årig støttet prosjekt fra Helsedirektoratet. Målet for prosjektet er å bidra til at fagteam utvikler sin praksis og holdninger.

I løpet av prosjektperioden skal de to teamene bli piloter for for utprøving av /utvikling av erfaingskonsulenten rolle. Det vil si å bidra til refleksjon om erfaringskompetanse i teamet og være en støttespiller i kontakt med enkelt brukere. KBT -Midt-Norge skal bidra til å understøtte erfaringskonsulentens rolle utvikling og forståelse. Dette er en utprøving i å ha erfaringskonsulent tilknyttet fagteam fra eksternt brukermiljø.

Prosjektet skal gi erfaringer med erfaringskonsulentens rolle som refleksjonspart i fagutøvelse og tjenesteutvikling i teamene.

Prosjektet skal engasjere tre 50% stilinger.

Hvordan erfaringskonsulenten kan best ivaretas i  rollen og støttes, blir da et viktig spørsmål. Hvordan kan denne kompetansen kan gi enkeltbruker støtte og bidra til utviklende møter, er også et sentralt spørsmål.

Tekst: Dagfinn Bjørgen/Heidi Westerlund Foto: PART