Brukerperspektiv i utdanningen?

KBT Midt-Norge starter i høst et samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag om masterstudiet i psykisk helsearbeid.

Dagfinn Bjørgen fra KBT, Sissel Alsaker, og Birthe Loa Knizek ved HIST (bildet), er i full gang med planleggingen!

Hvordan skal brukerperspektivet og de vitenskapelige perspektivene forenes  – slik at forskning oppleves mer relevant fra et brukerståsted?

Et viktig mål med samarbeidet er å få til felles forsknings prosjekter, hvor brukernes perspektiv blir grunnlag for problemstilling og relevans i forskningen.

Det første møtet med studenter ble avholdt  5. september.  Studentene fikk da en presentasjon av noen av de prosjektene KBT er involvert i .

Særlig ble erfaringskonsulentprosjektet drøftet som et interessant prosjekt for forskning  på rolleutvikling og måloppnåelse.

 

Tekst: Dagfinn Bjørgen Foto: Heidi Westerlund