Kurs i forskning på Levanger

Vil du lære mer om forskning?

Er du brukerrepresentant i Nord-Trøndelag?

10 deltakere fulgte kurset i Trondheim i vår og nå arrangerer vi det i  Levanger i høst. Professor Olav Linaker (bildet) er kursleder også denne gangen.

Du har med dette mulighet til  kvalifisere deg som representant for brukerne og lære mer om forskning.  Kurset tilbys i et samarbeid mellom KBT Midt-Norge og  AFFU (St. Olavs Hospital og NTNU, Avdeling for forskning og utvikling),

Kursets tittel er «Brukermedvirkning i forskning» og emnene er:

  1. Et kritisk blikk på forskning og kunnskap?
  2. Hvor og hvordan finner vi forskning?
  3. Hva er de vanligste svakhetene ved forskning og hva betyr de?
  4. Hvilken forskning bør vi stole på?
  5. Kvalitativ forskning
  6. Hvilke metode egner seg for å belyse  brukernes problemstillinger?
  7. Hvordan fremmer man  brukernes problemstillinger inn i forskning?
  8. KBTs erfaringer med medforskning og anvendelse av bruker erfaringer i forskningsprosjekter.
  9. Bruk av forskningsresultater og forskningsmetode

Vi arrangerer 3 kurskvelder på ARKEN ved sykehuset i Levanger på disse datoene:

Mandag     25. november         Kl 18 – 21.
Mandag     02. desember         Kl 18 – 21.
Mandag     06. januar 2014      Kl 18 – 21.

For uforpliktende informasjon og påmelding:

Invitasjon til kursrekke «Brukermedvirkning og forskning»– for brukerrepresentanter høst 2013.

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.