KBT og PARTs erfaringskonsulenter

Tone Berg (t.v) og Juni Raak Høiseth(t.h) er KBTs nye prosjektmedarbeidere.

I løpet av de neste to årene skal de utvikle rollen som erfaringskonsulenter i
Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART), ved Nidaros DPS.

Prosjektet de to skal lede an er et samarbeidsprosjekt mellom KBT Midt-Norge, Tiller og Nidaros DPS, finansiert av Helsedirektoratet.

«Erfaringskonsulent er en ny ansatte- funksjon i helse og sosial tjenester.  En erfaringskonsulent rekrutteres i første rekke utfra å ha egen eller lignende erfaring fra tjenester vedkommende ansettes i. Et hovedmål med å engasjere erfaringskonsulenter er å bringe egenerfaringer inn i tjenesten for å gi brukere/pasienter og tjenesten tilgang til denne på en systematisk måte. Erfaringskonsulentens funksjon er etablert flere steder i landet og det er opprettet  ca 120 slike stillinger i helsetjenester i foretak.» 

*Les mer om stillingsutlysningen som  erfaringskonsulent

Juni Raak Høiseth er 29 år, og har nylig flyttet hit fra Skien. Hun er nyutdannet bachelor i kulturformidling, har drevet barneteater og Ibsenformidling i mange år, i tillegg til et stort engasjement som brukerrådsleder ved Capio- Anoreksisenter, i Fredrikstad .

Tone Berg er 47 år, fra Trondheim og har pedagogisk bakgrunn fra barnehage, i tillegg til mangeårig karriere innen grafisk design, salg og media.

De to vil inngå i et team bestående av 3 erfaringskonsulenter i St. Olavs Hospital, hvor Dag Øivind Antonsen, tilsatt ved ACT teamet ved Tiller, allerede er på 3 året i sin funksjon i teamet.Disse tre vil vi høre mer fra i tiden fremover!

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.