Workshop om frivillig psykisk helsevern

Fredag 31. Mai arrangerer KBT workshop i festsalen på Østmarka. i samarbeid med St Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern.

Spørsmålet for dagen blir: ”Hva fremmer frivillighet i Psykisk Helsevern, sier KBTs Dagfinn Bjørgen og Aina Storvold (bildet).

Dagfinn Bjørgen og Aina Storvold vil selv presentere erfaringer og forslag fra brukere som har opplevd tvang, gjennom funn fra Bruker spør Bruker og  det samme fra prosjektet Alternativer til tvang, i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Det vil også bli innlegg om dagens bruk av tvang ved avdelingssjefen ved avdeling Østmarka Pål Sandvik og  Nidaros DPS sin leder – Randolf Vågen. 

I tillegg vil følgende tema stå på dagsorden:

•    ”Hva forstår brukerorganisasjonene med medisinfrie behandlingstilbud?”

•    ”Kan krise/mestringsplaner bidra til å redusere tvungent psykisk helsevern med døgnopphold?” v/ACT-teamet Tiller DPS

•    ”Hvordan kan samarbeidet mellom DPS og kommunene fremme behandling?” v/seksjonsleder Svein Olav Johnsen.

Arrangementet er et ledd i KBTs prosjektet «Frivillighet før tvang», som støttes av Helsedirektoratet, som del av strategien Riktig og redusert bruk av tvang.

Mål for dagen er å drøfte mulige tiltakspunkter for økt frivillighet i sykehus og DPS i St. Olavs hospital.

Sted for workshopen er festsalen ved Østmarka sykehus, 31. mai kl 11.00 – 15.30.

For ytterligere opplysninger om arrangementet, kontakt Trine Wætthen ved divisjonssjefens stab eller leder for KBT, Dagfinn Bjørgen.

Tekst: Heidi Westerlund Aina Storvold og Dagfinn Bjørgen Foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.