Bra høringsmøte i Steinkjer

Den 25. april hadde vi et vellykket og interessant møte med brukerorganisasjoner i Nord-Trøndelag.

Mental Helse i Nord-Trøndelag ved Åge Haukø og Nina J Vesterdal, bidro med mange egenerfaringer og refleksjoner knyttet til tilbudet for mennesker med rus og /eller psykiske problemer.

Vi møtte engasjerte brukerrepresentanter fra etterverns-kontoret i Steinkjer for mennesker med rusutfordringer.

Det var stor interesse knyttet til verktøykassa brukermedvirkning og empowermentgrupper i møtet.

KBT sin satsing på dokumentasjon av brukerperspektivet innbefatter også at brukerorganisasjoner kan bestille BSB evalueringer eller brukerundersøkelser.

I verktøykasse metoden  er det utdannet 37 personer som prosessledere i Midt-Norge men fortsatt er behovet for å øke kapasiteten.

Til høsten vil KBT tilby et nytt slikt kurs i Nord Trøndelag for prosessledere. Til høsten blir det avholdt et nytt prosesslederkurs i verktøykassa og alle brukerorganisasjoner må være oppmerksomme på å motivere gode ressurspersoner til høsten samling.

Vi kommer tilbake med dato for samlingen. Følg med på sidene våre frem mot sommeren.

Tekst: Dagfinn Bjørgen/Heidi Westerlund Foto: Dagfinn Bjørgen.