Brukermedvirkning på Ørlandet

9. og 10. April deltok vi i KBT på Rusfaglig forum og nettverkssamling for psykisk helsearbeid på Ørlandet.

Temaet var brukermedvirkning innenfor rus og psykiske helsetjenester.

Felles samlinger av fagfolk og brukerrepresentanter gir økte muligheter for samarbeid om brukermedvirkning.

KBT fikk gjennom deltagelse på denne nettverkssamlingen innsyn i en rekke tema:

 

Anbefalinger fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) , psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, ROP (rus og psykiske lidelser), antidopingarbeid, økonomisk rådgivning, NAV i Trondheim fengsel og Rask psykisk helsehjelp.

Innleggene var engasjerende og interessante, hvor flere brukte egne erfaringer som utgangspunkt, både blant fagfolk og brukerrepresentanter. Sånt blir det gode diskusjoner av.

Artikkel : Steinsbekk, Aslak, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen og Marit By Rise (2013) Hvordan beskriver brukere av psykiske helse-og sosialtjenester et godt tjenestetilbud?  var utgangspunktet for et av gruppearbeidene, hvor både fagfolk og brukerrepresentanter ble invitert til å diskutere hvordan brukermedvirkning kan styrkes i psykiske helsetjenester.

Vi i KBT ser frem til videre samarbeid, dette var en nyttig samling, spesielt med tanke på innføring av raskere psykisk helsehjelp i kommunen og brukerperspektivet rundt dette.

Tekst: Aina Storvold

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.