Kurs i brukermedvirkning i forskning

Vi i KBT ser  frem til vårens samarbeid med AFFU  – hvor du har mulighet til å kvalifisere deg som medforsker.

Professor Olav Morten Linaker(bildet), er kursleder for “Brukermedvirkning i forskning”, i mai og juni.

Vi i arrangerer 3 kurskvelder, i KBTs lokaler i Kjøpmannsgata 33, Trondheim,  i løpet av mai og juni i år.

For deg som synes dette kurset høres interessant ut : Vi har plass for 15 kursdeltagere!

Du trenger i utgangspunktet ingen forkunnskaper for å delta i dette kurset utover at du har egen erfaring med psykisk helsetjenester.

Tema i kurset vil være:

1.            Et kritisk blikk på forskning og kunnskap?
2.            Hvor og hvordan finner vi forskning?
3.            Hva er de vanligste svakhetene ved forskning og hva betyr de?
4.            Hvilken forskning bør vi stole på?
5.            Kvalitativ forskning
6.            Hvilke metode egner seg for å belyse  brukernes problemstillinger?
7.            Hvordan fremmer man  brukernes problemstillinger inn i forskning?
8.            KBTs erfaringer med medforskning og anvendelse av bruker erfaringer i forskningsprosjekter.
9.            Bruk av forskningsresultater og forskningsmetoder.

Ansvarlige kursledere:    Olav M Linaker, Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund

Det arrangeres 3 kurskvelder av 3 timers varighet (Kl 18 – 21) – med 2 ukers mellomrom:

•             Mandag 6. mai 18 – 21.
•             Tirsdag 21. mai 18 – 21.
•             Mandag 17. juni 18 – 21.

Uforpliktende informasjon om kurset og påmelding får du hos  Heidi Westerlund 406 05 996, eller Dagfinn Bjørgen 40413567. Påmeldingsfrist: 25 april 2013.

Vi ser frem til å høre fra deg om dette !

Invitasjon til kursrekke «Brukermedvirkning i forskning»– for brukerrepresentanter i mai og juni 2013.

 

Tekst: Heidi Westerlund/Foto: AFFU

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.