Styrking av 20 representanter på 1 år!

Verktøykassen for brukermedvirkning gir KBT erfaring med metode som gjør enkeltpersoner og organisasjoner bedre representanter for brukere av psykisk helsetjenester, sier Dagfinn Bjørgen.

Nina J Vesterdal har sørget for at samarbeidet mellom KBT og Sagatun Brukerstyrte senter, har gitt regionen 20 med kompetanse på styrkingstiltaket – i løpet av 1 års tid.

Med andre ord: høsten 2012 og inn i våren 2013 har KBTs satsing på Verktøykassen for Brukermedvirkning gitt  resultater.

Pilotprosjekter  ved ACT teamet ved Tiller DPS og i Mental Helse Møre og Romsdal, prosesslederkurs og workshop for opplærte prosessledere, har vært noen av aktivitetene i perioden.

Organisasjoner og enkeltpersoner:

– Det er spesielt gledelig at Mental Helse Møre og Romsdal har sett nytten av dette konseptet, mener Nina og Dagfinn. Dette kurskonseptet kan styrke teamfølelsen i et lag og gjøre arbeidet mer effektivt, mener de,som selv er fylkesledere for MH i Nord og Sør-Trøndelag og har omfattende organisasjonserfaring.

– I Mental Helse laget er det styrking av styrearbeidet som er tema og mål  for empowermentgruppene,mens ved ACT Tiller er det andre tema som er viktig .- Når vi tilbyr slike grupper for tjenestene blir spørsmålet om styrking av brukere et  individuelt spørsmål:hva kan jeg gjøre for å styrke meg selv som representant for meg selv og andre brukere, mens i organisasoner vil hvordan VI kan styrke oss selv som gruppe viktigere. Begge deler er like viktig for å legge til rette for brukerrepresentasjon, sier de to.

Økt kapasitet i 2013:

KBT vil videreføre Verktøykassesatsingen i 2013:

– Vi vil fortsette å øke kapasiteten – ved å utdanne prosessledere og holde nye kurs for enkeltpersoner, sier de to – Da er det bra at KBT etter hvert får kurslederkompetanse i Verktøykassen – ved at prosjektlederen vår får veiledning og opplæring av  Bjørg Kaspersen ved Sagatun brukerstyrte senter for å kvalifisere seg som kursleder!

Vil du vite mer om prosjektet?

Ta kontakt på post@kbtkompetanse.no

Tekst og foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.