Workshop i prosjektet “Alternativer til tvang”

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse holder fredag 28.februar vårens siste workshop i prosjektet “Alternativer til tvang i et bruker og pasientperspektiv”, i KBT sine lokaler.

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og gjennomføres i samarbeid med Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Målsetningen med prosjektet er å gi tjenestene og brukerrepresentanter klare forslag til tiltak for redusering av tvang.

Det har blitt avholdt regionale workshoper i hele landet de siste månedene, først ut var Oslo 25. September 2012. Se sak om arrangementet på nettsiden www.erfaringskompetanse.no: Første etappe for forslag om redusering av tvang

Dersom du har egenerfaring med tvang og ønsker å bidra med forslag til hvordan dette kunne vært gjort på en annen måte, er det fortsatt mulig å melde seg på workshopen. Den avholdes fredag 28.feb kl 10-15.30 i Kjøpmannsgata 33.

Dersom du ikke har anledning til å delta på workshopen kan du bidra med å sende inn skriftlige innspill, eller ta en samtale pr telefon med oss som jobber i prosjektet.
“For å etablere ordninger som bidrar til reduksjon av tvang og økt frivillighet, er det viktig å samle og systematisere brukeres egne erfaringer og forslag til hva som kan bidra til bedre løsninger.”
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Tekst: Aina Storvold/Foto: Heidi Westerlund