Tre stillinger ledig som Erfaringskonsulent innen psykisk helse

Erfaringskonsulent er ny benevnelse, tidligere er benevnt som medarbeider med brukererfaring. Erfaringskonsulent er en ny type ansatt funksjon i helse og sosial tjenester.

En erfaringskonsulent rekrutteres i første rekke utfra å ha egen erfaring å bruke den tjenesten vedkommende ansettes i.

**pga feil i systemet må eposter sendt før kl.0900  7.2.2013 sendes på nytt til soknad@kbtkompetanse.no **

En erfaringskonsulent rekrutteres i første rekke utfra å ha egen erfaring å bruke den tjenesten vedkommende ansettes i.

Intensjonen med å engasjere erfaringskonsulent er å bringe inn brukererfaringer inn i tjenesten for å gi brukere/pasienter i tjenesten tilgang til denne på en systematisk måte. Erfaringskonsulentens funksjon kan variere stort og flere steder er det nå opprettet slike stillinger i tjenesten.

Erfaringskonsulent 50 % engasjement

Arbeid i ambulant oppsøkende team innen psykisk helse.

Tre 50 % prosjektstillinger ledig. Engasjement i to åring prosjekt – lønn etter avtale. Erfaringskonsulent i ambulant oppsøkende team innen psykisk helse.

Vi søker deg som har egenerfaring med bruk selv eller som nærstående av psykiske helsetjenester.
Du må ønske å formidle egne reflekterte erfaringer, som bidrar til å bringe brukerperspektivet inn i ambulante teamet sitt arbeide, og ovenfor enkelt brukere av teamet.

Interesse for å bidra til å utvikle arbeidsmetodene og kulturen i teamet. Kunne bidra til støtte og håp for enkeltbrukere av teamets tjenester.
Vi søker deg som har interesse for formidling av egne erfaringer på en konstruktiv måte og som evner å se problemstillingene utover det private.

Arbeidsoppgaver:

* Refleksjon med team om praksis
* Bistand i oppfølging av brukere av teamet
* Bidra inn i refleksjons møter i KBT
* Kan å medføre turnusarbeid

Kompetanse:

Ingen krav til formalkompetanse.
En fordel å ha jobbet med temaet brukermedvirkning, brukerinnvolvering i en organisert sammenheng.
Du må ha interesse og mot til å møte mange interessante og ulike mennesker.

Du bør oppgi referanser til personer som har tidligere kjennskap til deg og gi en CV over praktisk erfaring som er relevant.

Dette er et Samarbeidsprosjekt mellom KBT Midt-Norge, ST. Olavs ved Tiller DPS og Nidaros DPS, finansiert av Helsedirektoratet for påvirkning/utvikling av kultur og holdninger i tjenestene.

Vi tilbyr:

* Godt arbeidsmiljø.
* Et godt kompetansemiljø.
* Opplæring og veiledning .
* Ordnede arbeidsforhold.

Søknad sendes til:

soknad@kbtkompetanse.no

Spørsmål til stillingen kan rettes til:

Dagfinn Bjørgen 40 41 35 67
Heidi Westerlund 40 69 44 14

Søknadsfrist 19. Februar 2013

Mer informasjon:

psykiskhelsearbeid.no – Brukeransettelser
Medarbeider med Brukererfaring