Strategiseminaret November 2012

Bakgrunnen for strategiseminaret var å få gode innspill og drøftinger om hva KBT Midt-Norge skal ha som rolle fremover.

Med innledninger fra ulike offentlige virksomheter (foretak og kommune) til brukerorganisasjonenes ståsted fikk man et godt bilde av den virkelighet KBT eksisterer innenfor.

Vi er svært glade og fornøyde over at deltagelsen ble så bred i forhold til hvilke virksomheter som deltok. Gruppediskusjonene med påfølgende oppsummering gav oss mange nye utfordringer og støtte for det arbeidet vi til nå har gjort. Vi takker alle deltagere på seminaret for gode innspill og godt engasjement.

Dagfinn Bjørgen, Heidi Westerlund, Aina Storvold og Nina Vesterdal (2013) Oppsummering strategiseminar fra November 2012.