Prosesslederkurs i Verktøykassa

Prosesslederkurs i Verktøykassa for brukermedvirkning.

I november ble høstens prosesslederkurs i Verktøykassa for brukermedvirkning avsluttet i Ålesund.

Deltagerne på kurset var fra ulike deler av landet og vil dermed være med på å spre Verktøykassa til nye arenaer.

Prosesslederkurs Ålesund

KBT har en satsing på verktøykassa gjennom å medfinansiere kurs med formål å utdanne flere nye prosessledere, og få kapasitet på sikt gjennom opplæring av lærere for slike verktøykassekurs. KBT fungerer som en møteplass for prosessledere for empowementgrupper.

Nina Vesterdal var medkursholder og Aina Storvold deltok på kurset fra KBT. Sagatun deltok ved Bjørg Kaspersen som lærer fra Sagatun.

Prosessledelse handler om å styrke brukere gjennom empowerment-tenkning, til å få bedre selvtillit og styrke sin stemme. ”Når de som ikke er vant til å uttale seg blir hørt av de som ikke er vant til å lytte, først da kan vi få til grunnleggende endringer”.

Tekst:Aina Storvold/Foto: Eirin Yvonne Eriksen (Mental Helse)