Tillit begge veier?

I tilfeller er Dag Øyvind eneste muligheten vi har til å ha kontakt med noen av pasientene vi ser avviser hjelp.

Dette sa ACT Tillers leder Trond Utheim i samling for erfaringskonsulenter i Oslo fredag.

Dag Øyvind Antonsen er ansatt i ACT teamet som støttemedarbeider i 50 %.

– Jeg tror det ligger mye mistillit til psykiatrifaglig helsekompetanse bak at pasienter avviser hjelp. Det er mye oppmerksomhet rundt fordommer og forventinger til pasienter fra hjelpeapparatet når det ikke fungerer, men lite om at pasienter også har med seg de samme holdningene til oss – når de møter oss.

Utheim sa dette etter å ha gitt et eksempel på en pasient som nektet å ha noe som helst med ACT teamet, men gikk med på å ha kontakt med Dag Øyvind fordi han kjente ham fra å være tillitsmann for pasientene ved Tiller DPS.

Antonsen, har en annen tolkning av hva som skjer når kontakten ikke fungerer:

– Jeg tror pasienter ofte blir møtt med at de ikke er mottakelig for behandling, men hvem har vurdert det, spurte han forsamlingen. Kanskje vil pasienten noe med livet sitt som behandlingsapparatet ikke fanger opp?

– For pasienter handler det mest om å kunne komme i en posisjon hvor man kan få snakke med psykiateren, for å få forklart hva man selv mener om sin situasjon og få behandling på et individuelt plan.

«For oss kan det lett bli en diskusjon for og i mot hva pasienten egentlig mente med det han sa» – la Utheim til.

Hovedbudskapet til Utheim og Antonsen ble:

– Det er ikke bare pasienten som skal være trygg på de individuelle løsningene, men også personalet.

Planlegging, refleksjon, praksisplanlegging, delta i brukerkontakt, selvstendig kontakt, er noen av funksjonene til Dag Øyvind Antonsen i ACT teamet.

Men; den viktigste funksjonen mener han selv at han får fordi han har personlig pasienterfaring selv:

«Jeg har selv vært pasient og hatt tilbud fra kommunen i mange år – men visste ikke hva brukermedvirkning var før jeg kom til Tiller DPS og møter mange som ikke vet hva det er i jobben min

Det trengs ofte praktiske eksempler for at den enkelte kan se at en kan medvirke i egen behandling, og det er det jeg jobber for at flere pasienter skal bli oppmerksomme på.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.