Store forventninger til KBT Midt-Norge

Den 19. og 20. November ble strategiseminaret “Sammen for brukerstyrking og brukermedvirkning” avholdt på på Britannia i Trondheim.

Deltakere på seminaret var representanter fra Mental Helse Nord- og Sør-Trøndelag, Stjørdal Kommune og DPS

Noen av punktene fra seminaret kan oppsummeres til:

  • Bedre samarbeid og informasjonsflyt med fylkeslag, spesialhelsetjenestene og kommunene.
  • Mer vekt på spredning av informasjon om hvordan KBTs prosjekter kan ha nytte for ulike virksomheter.
  • Større krav til oppfølging av funn fra BSB undersøkelser i helseforetak og kommuner.
  • Bruker Spør Brukermental hel på nye måter og med målrettede temaer.

Det synes som om vår virksomhet er godt kjent, men vi jobber for tiden med et nyhetsbrev oppsett. Dersom du vil melde deg på så kan du sende en e-post.

Tekst: Dagfinn Bjørgen, Svein F. Utheim/Foto: Dagfinn Bjørgen, Svein F. Utheim