WAPR deltagelse fra KBT Midt

KBT Midt Norge var sterkt representert på WAPR konferanse.  Den ene presentasjon omhandlet; Hva erfarer mennesker med alvorlige psykiske lidelser og hva ønsker dem fra hjelpeapparatet når kriser oppstår.

Erfaringskonsulent fra KBT Midt-Norge  Dag Øivind Antonsen og forsker Camilla Gudde la frem resultater fra  samarbeids forskningen mellom Nidaros DPS og KBT Midt-Norge på WAPR konferansen i Milano 2012.

Prosjektets resultater utfordrer helsetjenestene i hvordan man har skille mellom profesjonelle og brukere. Å være delaktige i egne prosesser er viktig og prosjektet dokumenterer at  brukere har rasjonelle gode refleksjoner om sin egen situasjon. Dette var et viktig bidrag i konferansen.

KBT Midt-Norge var også representert med innlegg om Brukerstyrt Evaluering hvor noe teori og noen resultater fra Bruker Spør Bruker ble lagt frem.

NAPHA hadde en større reportasje om brukerinvolvering i forskning.

Konferansen gav gode innspill til videre utvikling av KBT Midt-Norge.  Internasjonalt påpekes betydningen av brukermiljøer og organisasjoner som kan holde oppe arbeidet og fokuset på  brukernes egne ressurser,  og metoder som bidrar til å gyldiggjøre deres erfaringer.

WAPR – World Association for Psychosocial Rehabilitation  (Verdens ompennende organisasjon for psykososial rehabilitering.  Etablert 1986 I frankrike.

 

Tekst: Dagfinn Bjørgen Foto: Heidi Westerlund