Brukererfaringer med Haltdalen DPS

Nå starter vi opp Bruker Spør Bruker ved Haltdalen DPS. Du som har erfaring med DPSens funksjon kan også gi innspill direkte på kbtmidt.no. Tilbudet ved DPSet skal reorganiseres.

Helseforetaket vil dermed dokumentere hva brukernes erfaringer sier er viktig ved tilbudet, og hva som kan forbedres, som del av dette. En arbeidsgruppe St Olavs Hospital er oppdragsgiver for KBT Midt-Norge i dette  som del av sin mulighetsstudie av DPS tilbudet i området.

Ønsker du å skrive til oss direkte, så kan du også sende epost; post@kbtkompetanse.no

KBT Midt-Norge samarbeider også med Mental Helse Sør-Trøndelag om et temamøte om omorganiseringen av DPSn den 5 November, for alle interesserte.

Sted for arrangementet er: Dagsenteret Aktiviteten på Støren Midtre-Gauldal, fra  Kl 19 til kl 20.30.
Kontaktperson for arrangementet 5 november er MHSTs fylkessekretær: Eirin Yvonne Erik sen Tlf:   73 84 23 77.

Tekst: Dagfinn Bjørgen/Foto: Heidi Westerlund