Alternativer til tvang – 6 november

Vil  du bidra med dine brukererfaringer i prosjekt om redusering av tvang i psykisk helsevern, spør Aina Storvold og Dagfinn Bjørgen(bildet).

6 november, på Bakklandet i Trondheim er dato og sted å merke seg da!

2 Workshop i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse sitt prosjekt Alternativer til tvang i brukerperspektiv, holdes på Antikvariatet i Trondheim 6 november!

Prosjektet skal samle brukeres forslag til hva som bidrar til å forebygge tvang og gjøre det mest skånsomt for den det gjelder når tvang er nødvendig. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, gjennom tilskuddsordningen riktig og redusert tvang i psykisk helsevern.

Den første workshopen i prosjektet  ble arrangert 25 september i Oslo. I tillegg vil det være lignende arrangementer i Bergen og Tromsø i høst.

Hvis dette er av interesse ta kontakt, for en uforpliktende prat med Heidi Westerlund: 406 05 996, Aina Storvold: 982 66 685, eller Dagfinn Bjørgen: 40413567

 

Tekst/foto: Heidi Westerlund