Åpent møte om kontrollsystemer i psykiatri

I dag arrangerer Mental Helse Sør-Trøndelag temamøtet “Gjennomgang av kontroll og overprøvingssystemer innen psykiatri”, en kort gjennomgang av de mest sentrale forlag til endringer i Paulsrudutvalget.

Mangeårig kontrollkommisjonsleder og dommer Helge Olav Fugelsøy og leder MHST Dagfinn Bjørgen innleder. Adresse: Fjordgata 19 kl 18.00 til 21.00! Spørsmål om arrangmentet kan rettes til Mental Helses Fylkeskontor; Eirin Yvonne Eriksen på tlf 73 84 23 77.

 

Tekst: Heidi Westerlund