Familieambulatoriet i medvind!

Fjor-høstens Bruker Spør Bruker i Familieambulatoriet er nevnt i Stortingsmelding 30 (2011 – 2012) Se Meg! – En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Familieambulatoriet i Helse Nord-Trøndelag og tilsvarende prosjekt i Vestre Viken, er nevnt som så gode at tiltakene vurderes opprettet andre steder i landet.

– Den jobben dere gjorde for oss både underbygger og dokumenterer at tiltaket er bra for de som trenger ekstra støtte og hjelp . For oss som jobber med dette og skal utvikle et tilbud ” på tvers av det meste” er dette svært inspirerende, sier prosjektleder Tone Haugan til oss,om samarbeidet med KBT.

«Evaluering av Familieambulatoriet i Helse Nord-Trøndelag, utført av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling Midt-Norge, viser at brukerne legger vekt på at familielivet og oppvekstsituasjonen for barnet er bedret gjennom kontakten med familieambulatoriet», sies det i Stortingsmeldingen.

Dagfinn Bjørgen, som leder KBT, mener det viser at god dokumentasjon av brukernes perspektiver på tjenester kan bli beslutningsgrunnlag.
– Det er selvfølgelig også en gledelig anerkjennelse av KBT Midt-Norge sitt arbeid å bli nevnt i en Stortingsmelding, sier han.

Les hele rapporten fra KBTs Bruker Spør Bruker i Familieambulatoriet på kbtmidt.no.

 

Tekst/Foto: Heidi Westerlund