Full klaff for empowermentgrupper i Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal og KBT avholdt 3. empowermentgruppesamling.

KBTs Theodora Baldwindsdotter (bildet) og Nina Vesterdal var i Molde i denne uken!

“Godt og målbevisst arbeid må til for å nå Mental Helse sine langsiktige mål. I tilknytning til styremøta har vi opplæring i empowerment og jobbar med å setje oss inn i prosessen”, skriver fylkeslaget på sine nettsider.

Prosjektleder Nina Vesterdal er fornøyd med pilotarbeidet i Møre og Romsdal, så langt:

– Møre og Romsdal har et engasjert styre, som ønsker å bruke grupperfaringene i det videre styrearbeidet. For KBT blir det viktig å se bruken av Verktøykassemetoden i praktisk organisasjons arbeid, hvor representantene for brukerne utdannes, sier hun

KBT har også tilsvarende Verktøykasse piloter som tilbys ACT teamet ved  Tiller DPS og kommunehelsetjenesten i Stjørdal.

Flere nyheter om verktøykassesatsingen på KBT Midt.no ventes utover høsten!

Tekst: Heidi Westerlund/foto: Andreas Berg