Mentorsamarbeid med KIM-Senteret

KIM–Senteret og KBT Midt-Norge samarbeider nå om å utvikle modeller for likemannsarbeid i arbeidstrening.

– Helt fra vi sendte søknad om prosjektet, har vi ønsket å ha inn forelesere med egenerfaring i kursene, men det er først nå med Nina og Mentorordningen at vi har fått satt det for alvor i verk, sier Stina Evertsen, prosjektleder i KIM-senterets reisverket.

Vi har hatt folk som har presentert sine egenerfaringer i kursene tidligere, men så systematisk satsing som dette samarbeidet innebærer har vi ikke hatt muligheten til før, sier Evertsen.

Dette samarbeidet blir viktig for oss i KBT, sier Nina, som er utdannet mentor, i organisasjonen Mental Helse. Nina jobber praktisk ved å ha innlegg på kursene Reisverket holder og har i tillegg veiledningssamtaler med personer som melder interesse for det. KIM-Senteret er tiltaksarrangør for NAV og Reisverket er et Vilje Viser Vei prosjekt underlagt senteret.

– Helt fra starten av har det vært et mål å få til samarbeid med NAV om å utvikle Mentorordningen som likemannsarbeid. Mentorordningen er ikke ny, men gjennom KBT videreutvikler vi det, sier hun. Når vi nå har fått et samarbeid med KIM gjør at vi har større mulighet til å nå ut til flere interesserte. Jeg gleder meg, sier Nina som har vært engasjert i Mentorordningen gjennom Mental Helse i flere år.

Mentorene i Mental Helse er likemenn som har kommet inn i ordinær jobb etter å ha jobbet seg igjennom vanskelige perioder med mye motgang og strev. Mentorkursene  stiller ikke krav til psykisk diagnose, men for å nyttiggjøre seg tilbudet må deltaker være åpen om egen psykisk helse og ønske å arbeide med egenutvikling på vei mot ordinært arbeid, sier Nina. Mentorene er sertifiserte gjennom omfattende opplæring og kurs er alle enten i ordinært arbeid eller studier etter å ha hatt en periode ute av arbeidslivet, før de har meldt seg som likemann for andre.

Tekst/foto: Heidi Westerlund