Engasjert årsmøte i Mental Helse Sør-Trøndelag

 

Geir Abelsen, nestleder i Mental Helse, var på fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag søndag. Årsmøtet, og det nye styret (bildet), fikk høre et engasjerende innlegg om moderorganisasjonens planer mot landsmøtet i 2013.

KBTs daglige leder Dagfinn Bjørgen ble gjenvalgt som fylkesleder.

Abelsen gav årsmøtet en grundig orientering, om arbeidet med nye etiske retningslinjer, strategier for styrking av Mental Helse’s politiske arbeid og hvilke konsekvenser det lokale arbeidet i organisasjonen har for Mental Helse sin innflytelse:

– Nå er det viktigere enn før å styrke lokallag i kommuner, sa Abelsen og understreket at det viktigste fylkeslagene gjør fremover er å satse på tiltak som kan gjøre de lokale lagene i stand til å være «på høgget» i kommunenes arbeid med Samhandlingsreformen.

Han inviterte samtidig lokallag og medlemmer til å være aktive i å spille inn hvilke forventinger de har til saker i sentralstyret opp mot landsmøtet i 2013.

Årsmøtet samlet 19 stemmeberettigede medlemmer, hvor flere hadde deltatt på organisasjonskurs lørdag.

Derfor ble det svært relevant å få en gjennomgang av moderorganisasjonens planer.

Styret i Mental Helse Sør-Trøndelag består nå av Dagfinn Bjørgen, Elfrid Schei, Aud Irene Thoresen, Ragnfrid Røvde Solberg, Sissel Horghagen, Johan Jakobsen, Trude Nicolaysen og Eirin Yvonne Eriksen.

John Arve Andersen, Gustav Gundersen og Solvår Ramsberg, ble valgt til henholdsvis 1, 2 og 3 vara til styret.

Sekretærer ved årsmøte i Mental Helse 2012

Årsmøtet ble profesjonelt ledet av regionssekretær Kirsten Helen Paasche(t.v) og årsmøtesekretær Tonje Farstad(t.h).

Fylkesleder Dagfinn Bjørgen avsluttet årmøtet med å takke for ny tillit til å arbeide videre for økt nyrekruttering til organisasjonen.

KBT gratulerer!

 

 

 

Tekst/foto: Heidi Westerlund