Ny Bruker Spør Bruker rapport

Respekt og anerkjennelse for vanskeligheter ved graviditet, når man sliter med rus og psykiske problemer, er en forutsetning for å forebygge større problemer for familier i risiko, i følge brukerne av Familieambulatoriet.

Nå er rapporten til Helse Nord-Trøndelag klar!

Dette er et viktig og riktig tilbud for brukerne, men jeg tror særlig små kommuner vil ha en utfordring med å kunne gi det samme tilbudet til denne målgruppen i dag, sier daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen,etter vi har levert Bruker Spør Bruker rapport til Helse Nord-Trøndelag.

Erfaringene fra denne undersøkelsen er at organiseringen av tilbudet i en ordinær sykehusavdeling viktig for brukerne, fordi det er med på å bryte stigmaet rundt det å be om hjelp til å være foreldre i små og ofte gjennomsiktige kommuner.

At Familieambulatoriet gis som en tett og forsterket svangerskapsomsorg, er med på å normalisere erfaringer brukerne har med å være foreldre i større grad enn om det gis som et ordinært barnevernstiltak. Våre funn tilsier derfor fortsatt organisering av tilbudet i Helseforetaket, sier prosjektlederen, som sammen med Heidi Westerlund gjennomførte intervjuer med 14 brukere og 10 samarbeidspartnere i Familieambulatoriets 2 team ved sykehuset Namsos og Levanger i fjor høst

Bruker Spør Bruker Familieambulatoriet ble avsluttet med dialogkonferanse for 30 deltakere på Stiklestad i slutten av januar, før rapporten ble levert til prosjektleder Tone Haugan før påske.

Les hele rapporten fra undersøkelsen:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer (2012)

Du finner også mer informasjon om Familieambulatoriet i Helse Nord-Trøndelag her.

 

Tekst/Foto: Heidi Westerlund