Piloter i brukermedvirkning

Bilde: Deltakere i Verktøykassakurs

Dette et godt verktøy som gjør kommuner og helseforetak i stand til styrke sine brukere i aktiv medvirkning. En første forutsetning for at brukermedvirkning skal lykkes er at representantene våre istandsettes til å delta på best mulig måte, sier KBT sin prosjektleder Nina Vesterdal om Verktøykassa for brukermedvirkning.

I vår har KBT Midt-Norge tilbudt 3 piloter av såkalte Empowerment grupper, som er grunnsteinen i Verktøykassa til samarbeidspartnere i regionen. I Stjørdal kommune er det oppstart av grupper i mars, ACT Tiller DPS står for tur i april og i løpet av våren vil Fylkeslaget av Mental Helse i Møre og Romsdal starte egen gruppe.

Jeg har stor forventing til at pilotene vil gi oss og samarbeidspartnerne våre gode resultater, sier prosjektlederen.

Gruppene ledes av Nina og et team  bestående av utdannede prosessledere:  Dag Øyvind Antonsen, Theodora Baldwinsdottir, Marit Kjerstad og Tonje Farstad. Alle brukere av tjenestene som er med i forsøket får tilbud å å delta.

Tirsdag og onsdag holder KBT nytt oppfriskningskurs for sine prosessledere i brukermedvirkningsmetoden Verktøykassen for brukermedvirkning. 7 deltagere ledes gjennom to innholdsrike dager av Bjørg Kaspersen fra Sagatun brukerstyrte senter og Nina fra KBT.

Informasjon om Verktøykassen for brukermedvirking finner du på Sagatun Brukerstyrte senter sin ressursbase.

Du kan også kontakte KBT kompetanse

Tekst. Heidi Westerlund/foto: Andreas Berg