KBT Midt-Norge blir stiftelse

KBT Midt-Norge har til nå vært prosjektorganisert, men fra 1. januar går vi over til å være stiftelse.

Det brukerstyrte senteret Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling vil fra nyttår å være egen organisasjon. Virksomhetens mål vil videreføres i den nye stiftelsen, og formålene for driften er blant annet:

– å fremme allmennyttig kunnskap og metodikk, som bidrar til å styrke mennesker med funksjonshemming til å skape et verdig liv gjennom hjelpetilbud

– å være et brukersstyrt senter og kompetansesenter for brukermedvirkning i tjenesteutvikling, gjennom å bidra til å utvikle og spre metoder for brukerinvolvering

Stiftelsesmøtet ble avholdt på Ersgard i Hegra den 26.11.11, med 15 personer til stede. Representantene var fra styret, ansatte og engasjerte.

Det sittende styret i KBT har behandlet stiftelsesdokumentene i 3 styremøter og den 26.11. ble stiftelsen vedtatt. Styresammensetning og engasjementer i Mental Helse Sør-Trøndelag-prosjektet videreføres inn i stiftelsen.

 

Publisert: 28.11.11