BSB-undersøkelse i Familieambulatoriet

Familieambulatoriet

KBT er nå i gang med en ny BSB-undersøkelse, denne gang i Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag. Familieambulatoriet er et tverrfaglig tiltak i regi av Helse Nord-Trøndelag, etter seg mot familier med små barn, der rus- og/ eller psykiske problemer er involvert.

Planleggingen av BSB-undersøkelsen ble startet før sommeren, og prosjektleder Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen er nå i gang med intervjuene. Prosjektet er en del av FoU-avtalen med Helse Midt-Norge hvor Bruker Spør Bruker skal prøves ut i somatikken. Vårens BSB-undersøkelse i revmatologisk avdeling var den første piloten på dette, og Familiambulatoriet blir den andre.

Det vil bli en omfattende undersøkelse, der et stort utvalg både av brukerne av tilbudet, og prosjektets samarbeidspartnere skal intervjues. Evalueringen tar sikte på å hente inn erfaringer fra både brukere av tilbudet, og helseforetak som samarbeider med prosjektet, for så å sammenholde disse.

Familieambulatoriet er et 5-årig utviklingsprosjekt som skal prøve ut en modell som har blitt utviklet i Danmark. Tilbudet retter seg mot barnefamilier i perioden fra fødsel til barnet er 6 år, og fungerer dermed som en forsterket svangerskapsomsorg. Ved hjelp av tidlig intervensjon ønsker man å forebygge problemer, og på den måten hjelpe både foreldre og barn samtidig.

Prosjektleder Heidi Westerlund forteller at KBT ser frem til å jobbe med denne undersøkelsen, og påpeker at prosjektet retter seg mot en spesielt viktig målgruppe.

 

Publisert: 08.11.11