Lettere tilgang til våre BSB-rapporter

Gunn

KBT har den siste tiden arbeidet med en løsning som skal gjøre resultatene fra våre Bruker Spør Bruker-undersøkelser tilgjengelig for en bredere gruppe. Det har lenge vært et ønske for KBT å formidle resultatene fra BSB-undersøkelsene våre på en bedre måte, og Gunn Fjeldset har vært engasjert for å gjennomføre dette arbeidet.

Det er viktig for KBT at materialet er lett tilgjengelig for brukere, organisasjoner, helsepersonell og forskere. Dette er fordi det er viktige undersøkelser for flere fagområder, og resultatene kan ha betydning for langt flere enn dem undersøkelsen omfattet. Derfor har Gunn Fjeldset vært engasjert hos KBT i to måneder for å tilgjengeliggjøre BSB-rapportene. En viktig del av arbeidet har vært å skrive introduksjonstekster til hver av rapportene, og i tillegg har de blitt publisert i et nytt system slik at de lett kan blas gjennom i pdf-format.

Om arbeidet sier hun at det har vært svært lærerikt å sette seg inn i et nytt fagfelt og å se hvordan mye av problematikken for brukerne går igjen i mange undersøkelser.

– En positiv utvikling er mer kunnskap om Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe i de nyeste undersøkelsene. Det er en viktig jobb KBT gjør. Nå skal jeg arbeide videre med å se hvordan undersøkelsene blir presentert av de forskjellige kommunene. Det blir spennende detektivarbeid som jeg ser fram til, sier Gunn Fjeldset.

På denne siden kan du nå gå inn og velge hvilket fylke du ønsker å se rapporter fra. Derfra kan du enkelt velge hvilken rapport du vil se på, og lese et kort sammendrag før du kommer til rapporten i sin helhet.

Satsingen på formidling av BSB-rapporter kommer blant annet som et resultat av forespørsler fra årsmøtene i Mental Helse i Sør- og Nord-Trøndelag, der man har ytret ønske om at denne informasjonen skal være lettere tilgjengelig.

 

Publisert: 03.11.11