Nytt BSB-prosjekt i gang

Bilde: Margareth Berg Vårvik og Heidi Westerlund

KBT hadde i dag, 21. september, oppstart av intervjuer i Bruker Spør Bruker ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Dette blir den første BSB-undersøkelsen som gjennomføres ved en somatisk avdeling, som en pilot for Helse Midt-Norge RHF.

BSB som metode har tidligere blitt utprøvd innen psykiatri og rus, og erfaringene fra arbeidet med metoden her skal nå prøves ut i en somatisk avdeling. Heidi Westerlund og Margareth Berg Vårvik er teamet som skal gjennomføre og evaluere undersøkelsen, der i alt seks intervjuer med pasienter på avdelingen planlegges.

Heidi Westerlund har lang erfaring som ansvarlig for BSB i KBT, mens Margareth Berg Vårvik fra Revmatikerforbundet er med som likemann i undersøkelsene. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom revmatologisk avdeling og KBT Midt-Norge, som del av en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.