Oppfriskningskurs i Verktøykassa for Brukermedvirkning

Bilde: Bjørg Kaspersen og Mariann Haukland fra Sagatun brukerstyrt senter

Bjørg Kaspersen og Mariann Haukland fra Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar, er i disse dager hos KBT- Midt i Trondheim. Anledningen er et 3 dagers kurs for tidligere kursdeltagere i Verktøykassa for Brukermedvirkning.

Fem inspirerte personer fra organisasjonene Mental Helse og Blålys har deltatt på et viktig og lærerikt kurs.

Kurset markerer startskuddet for KBT sin satsing på spredning og opplæring i brukermedvirkningsmetoden i høst.

I september avholde s prosesslederkurs i Møre og Romsdal, blant annet i samarbeid med Ålesund Kommune.

3 godkjente prosessledere fra KBT skal i løpet av høsten delta på Sagatun sin kurslederopplæring, som avholdes på Gardermoen.

Koordinator/kontaktperson for Verktøykassa i KBT Midt-Norge er Nina Josteinsdatter Vesterdal

nina.vesterdal@kbtmidt.no.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.