Fokus på Samhandlingsreformen

Bilde: Dagfinn Bjørgen

Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen, skal 4. og 5. mai til Molde for å bidra på et seminar om Samhandlingsreformens konsekvenser for psykisk helsearbeid.

Seminaret er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Kommunenettverket for psykisk helsearbeid i Romsdalsregionen, og vil belyse både praktiske og teoretiske konsekvenser av denne reformen, som innføres 1. januar 2012.

I sitt foredrag vil Bjørgen sette søkelys på brukerperspektivet i lys av Samhandlingsreformen, og ta utgangspunkt i brukernes ønske om effektivitet i samhandlingen. Han ønsker å fremheve betydningen av relasjoner, og mener at det i et samhandlingsperspektiv er av stor viktighet at brukerne får beholde personer de har gode relasjoner til. I tillegg vil foredraget også gå inn på hvordan Individuell Plan kan brukes som et verktøy for kommunikasjon.

Torsdag 5. mai skal Bjørgen forelese på Høgskolen for studenter innenfor psykisk helsearbeid for voksne og psykososialt arbeid for barn og unge. Her vil han presentere funn fra Bruker Spør Bruker, samt bringe inn perspektiver på brukerinnflytelse og utforming av tjenester.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.