Nyskapende teamarbeid

Image: Dag Øivind Antonsen

– Betyr det noe at jeg er her? Spør Dag Øyvind ofte teamet om. Han er ansatt som støttemedarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS.

ACT teamet ved Tiller DPS ble etablert med prosjektmidler fra helsedirektoratet for 1 år siden. Teamet har pr dato 60 pasienter.  At man skal innarbeide brukererfaringer i teamets arbeid følger av Fidelitykravene til slike team , og Dag Øyvind Antonsen fra KBT Midt-Norge representerer brukernes ståsted i teamets arbeid. På Mental Helse Sør-Trøndelags årsmøte presenterte han noen av erfaringene med dette arbeidet, sammen med Trond Utheim (tittel).

Arbeidet foregår i refleksjonsgrupper, og teamet samarbeider tett med PART teamet. – PART er friere enn oss, ACT har en mer avgrenset målgruppe rettet mot psykoselidelser og tilleggsproblemer, sier Trond Utheim. – Det er lett å fortsette med den hjelpa pasientene har fått før og det er her brukerperspektivet kommer inn – for å bidra til et nytt syn på behandlingen.

Å inkludere brukererfaring , kan være en utfordring, men ved Tiller har de jobbet slik i mange år. Dag Øyvind Antonsen har i flere år vært brukerrepresentant ved Tiller. Der har han vært ansvarlig for å videreføre ”Brukermøter”. Han har derfor lang erfaring fra kontakt med pasientene ved Tiller DPS.

En forutsetning for metoden er at Antonsen har KBT og Mental Helse å forholde seg til utenfor arbeidet i teamet, som en ekstern støtte. Utheim mener det bidrar til likeverdig dialog i teamet – mellom de fagansatte og Antonsen. Som støttemedarbeider har han selvstendig kontakt med pasienter, og det er på sikt et ønske om å samarbeide med KBT om å samle de direkte erfaringene fra pasienter som bruker teamet.

Realiteten i dag er at ca 50% av pasientene er under tvungent psykisk helsevern, og nettopp i slike situasjoner er informasjon svært viktig påpeker Antonsen: – De glemmer ofte å spørre hva pasienten selv mener han trenger.

Bilde: Trond Utheim

Hvis vi går tilbake til Antonsens innledende spørsmål  – Betyr det noe at jeg er her? så adresseres det av Utheim:  – Det er flere ting en pasient ikke vil fortelle meg fordi jeg jobber i psykisk helsevern. Vi må jobbe med våre holdninger og der er Dag Øyvinds tilstedeværelse viktig. Han påpeker også at de som fagpersoner kan bli overivrige på å gå inn med tiltak, og at Antonsen minner dem på at brukere trenger tid til å komme dit de skal. – Vi som fagpersoner har også ulike synspunkter på om hvordan vi skal gå frem – mens Dag Øyvind representerer noe annet ut fra sin erfaringsbakgrunn.

Hvile endringer har skjedd siden Dag Øyvind kom inn?

– Det har bidratt til å styrke holdningene våre, og vi har fått et større samarbeidsfokus.

Bilde: Trond Utheim

Tekst og foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.