Ny BSB-rapport klar

Bilde: Perm/blokk

KBT Midt-Norge har de siste månedene gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse ved Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, og nå foreligger den ferdige rapporten fra undersøkelsen.

Oppfølgingstjenesten er Trondheim kommunes tilbud til personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, og kommunen ønsket en evaluering av denne tjenesten basert på brukernes opplevelse av den.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i hvilke forventninger brukerne har til tjenesten, og har ut fra dette kartlagt på hvilken måte den kan hjelpe dem til å håndtere hverdagen bedre. Av resultatene kommer det frem at det er utfordringer knyttet til hvordan brukerne kan styrkes på det sosiale området, da dette er en viktig faktor for å kunne mestre problematikk knyttet til rusavhengighet og psykiske prolemer. Basert på informasjonen som undersøkelsen har brakt på bane kommer KBT blant annet med disse anbefalingene:

 

  • Det bør være et fortsatt fokus på tilgjengelighet og bistand til økonomisk styring – med selvstendighet som mål.
  • Bedret informasjon om selvhjelpsgrupper og sosiale tiltak i samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner er nødvendig. Dette er viktig for å bidra til å gi brukerne et sosialt nettverk. Slike nettverk kan være inngangsbilletten til flere nettverk uavhengig av hvilken bakgrunn man har og hva som passer best. Oppfølgingstjenesten bør ha et enda tettere samarbeid med nettverkene i ideelle organisasjoner. I nettverkene er det en del ildsjeler som kan følge opp nært til den enkelte bruker.
  • Oppfølgingstjenesten bør sette inn tiltak som gjør brukere i bedre stand til beherske sosiale medier, som Facebook, Twitter og andre webbaserte muligheter for sosial kontakt. Å legge til rette for dette er først og fremst knyttet til å øke IT-kunnskaper. En annen side av det er å veilede i det å kunne beherske slike medier på en slik måte at man ikke stigmatiserer seg selv.

 

Trondheim kommune har i arbeidet med rapporten tilrettelagt godt for rekruttering og gjennomføring av intervjuene, og bidro sammen med brukerne til en god og reflektert dialog på Dialogkonferansen som ble holdt i forbindelse med ferdigstillingen av rapporten 28. februar 2011.

 

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.