Kurs i Verktøykassa til høsten

Bilde: Ålesund

Til høsten arrangerer vi kurs for nye prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Formålet med kurset er å lære opp folk med brukererfaring til å selv lede brukergrupper.

Kurset bygger på empowerment som teori og er åpent for alle med brukererfaring som synes det kan være spennende å jobbe med brukermedvirkning og formidle denne kunnskapen videre til andre. Ideologien bak Verktøykassa er likeverd mellom fag- og erfaringskunnskap og at likeverdig samarbeid gjennom god kommunikasjon resulterer i reell medvirkning og gjensidig respekt.

Kursene går over fire dager, og blir avholdt i Ålesund. De to samlingene er 16.-19.september og 30.september- 3. oktober  og blir ledet av  prosesslærere. Det legges opp som et praktisk kurs med øvelser og diskusjon mellom deltagerne.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.