Første rapport fra en somatisk avdeling

I vinter har KBT gjennomført sin første BSB-undersøkelse i en somatisk avdeling, Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital. Prosjektet ble gjennomført som en pilot for Helse Midt-Norge, og rapporten fra denne undersøkelsen er nå ferdig.

 

Tilbakemeldingene fra tjenesten på samarbeidet er svært positive. De viser til at rapporten har gitt ny innsikt og allerede har ført til konkrete resultater, og mener at BSB som metode er like nyttig og anvendelig i somatikken som i psykisk helsevern.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.