God sommer

Bilde: Tulipaner

KBT Midt-Norge har hatt en aktiv og innholdsrik vår, der vi blant annet har ferdigstilt vår første rapport fra en somatisk avdeling, samt gjennomført en viktig BSB-undersøkelse i Oppfølgingstjenesten i Øst- og Midtbyen.

Vi har også hatt et svært utbytterikt besøk fra brukermedvirkningsmiljøet på Island der vi har utvekslet erfaringer og lært mye. I juli tar KBT sommerferie, og vi vil derfor ønske alle våre samarbeidspartnere og lesere en riktig god sommer!

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.