Internasjonal Bruker Spør Bruker-workshop

Bilde: Workshop i Bruker Spør Bruker

En gruppe på ni deltok torsdag 9. juni på en workshop om Bruker Spør Bruker (BSB) i KBTs lokaler i Trondheim. Workshopen ble arrangert i forbindelse med at KBT denne uka har besøk av en gruppe som arbeider med brukermedvirkning og utprøving av BSB på Island.

Workshopen la opp til læring gjennom samtale om egne og andres erfaringer, og tok tak i konkrete spørsmål rundt metoden BSB. Blant annet ble viktigheten av en god intervjusituasjon fremhevet, det er avgjørende å stille åpne spørsmål for å legge til rette for en åpen samtale. På samme måte kan det for intervjueren være lurt å fortelle litt om seg selv for å skape tillit og trygghet i situasjonen.

Alt i alt ble det lagt stor vekt på at BSB som metode baserer seg på ikke-styrte prosesser i intervjusituasjonene. I løpet av workshopen ble det også diskutert hvilke utfordringer som kan knytte seg til å rapportere funn og resultater tilbake til tjenesten.

Dagen var preget av god dialog og ivrig utveksling av erfaringer.

Tilbakemeldinger fra deltakerne viste at de syntes de fikk godt utbytte av å jobbe med metoden på denne måten. Bergthor Gretar Bodvarsson, som jobber som brukerrepresentant ved Landspitali Universitetssykehus mener det er svært positivt å kunne utveksle erfaringer på tvers av landegrenser. Han mener det virker som BSB blir etterspurt av tjenestene i stor grad i Norge, og at dette er en utvikling man vil se også på Island etter hvert.

Workshopen fortsettes fredag med flere deltakere og nye temaer.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.