Besøk fra Island

Bilde: Elin Ebba Asmundsdottir og Heidi Westerlund

KBT Midt-Norge ser frem til et spennende faglig besøk fra Island denne uken. En gruppe på fem personer fra miljøet som jobber med brukermedvirkning på Island kommer på besøk for faglig dialog og utveksling.

En av dem er Elin Ebba Asmundsdottir, som er daglig leder ved Hlutaverkaseur – et senter som jobber for å fremme personlig vekst ved å bekjempe sosiale stigma knyttet til psykisk helse, og konstruere nye roller.

Inspirert av KBTs Bruker Spør Bruker har miljøet på Island arbeidet med å overføre denne metoden til sin egen praksis, et arbeid Asmundsdottir har vært involvert i gjennom sin tilknytning til Universitet i Akureyri. Som en del av KBTs internasjonale samarbeid vil det under deres opphold i Trondheim blant annet bli gjennomført en todagers BSB-workshop 9.-10. juni. Gruppen vil også besøke viktige institusjoner innenfor psykisk helse-arbeid i Trondheim, som Mental Helse Sør-Trøndelag, KIM-senteret og NAPHA.

I tillegg til det faglige programmet vil det også bli satt av tid til sosiale aktiviteter og omvisning i Trondheim.

Følg med på våre nettsider for oppdateringer fra Islandsbesøket. Se også Hlutaverkaseturs hjemmeside.

På bildet ser vi Elin Ebba Asmundsdottir som er daglig leder ved Hlutaverkasetur på Island, og Heidi Westerlund fra KBT.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.