Vellykket samling for prosessledere

Bilde: Mariann Haukland, Bjørg Kaspersen og Adrian Loretsen diskuterer Verktøykassa.

Tirsdag 31. mai ble det gjennomført en vellykket samling for prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Samlingen var lagt opp som et dialogmøte, og ble holdt i KBTs lokaler i Trondheim.

 

Åtte prosessledere deltok, samt representanter fra Sagatun brukerstyrt senter, som hadde det faglige ansvaret, og KBT Midt-Norge, som sto for den praktiske gjenomføringen.

 

Målet for dagen var blant annet å diskutere hvordan metoden kan spres og utvikles i regionen, og det vil være et satsingsområde for KBT fremover å få nye prosessledere lokalt. Det vil i samarbeid med Sagatun bli arrangert et nytt prosesslederkurs til høsten, da i Møre og Romsdal. Det vil også bli arrangert et oppfriskningskurs i Trondheim kommune for de som har vært i opplæring, men som mangler godkjenning som prosessledere.

 

Prosesslederkurs på Sagatun sine hjemmesider.

 

På bildet ser vi Mariann Haukland, daglig leder for Ressursbasen, Bjørg Kaspersen, prosesslærer, og Adrian Lorentsen, prosessleder.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.