Dialogmøte om Verktøykassa

Bilde: Illustrasjon av en verktøykasse med verktøy i

Tirsdag 31. mai arrangeres det dialogmøte for prosessledere i Verktøykassa i Trondheim. Verktøykassa for brukermedvirkning er en metode for å styrke brukere av tjenester innen psykisk helse.

I regionen har til sammen ti prosessledere fått opplæring i denne metoden i regi av Sagatun brukerstyrt senter, og KBT koordinerer utprøvingen av metoden lokalt. På møtet på tirsdag vil det fokuseres på hvordan arbeidet med Verktøykassa kan utvikles videre i regionen.

Programmet for dagen:

  • Orientering fra Sagatun
  • Nytt kurs for nye prosessledere og kurslederkurs i Møre og Romsdal høsten 2011
  • Hvordan få etablert brukerforumer i hele regionen.
  • Ståsted for pilotene i Trondheim

 

Sagatun brukerstyrt senter

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.